Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HANBRS0, INFINF01_OLD

Egen vald bransch/produkt/företag.

Katedralskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Målet är att du lära dig så mycket som möjligt om vald bransch/ produkt/företag som du själv är intresserade av. Du/ni ska föra vidare kunskaperna genom en presentation kring din/er valda bransch/produkt/företag. Presentationen kan ske på skolan eller ute på ett företag. Uppgiften är en sammarbete mellan kursen "Brancshkunskap" och "Information och kommunikation". Se de olika momenten som ingår från kurserna nedan!

Målet är att lära dig så mycket som möjligt om vald bransch/produkt/företag som du själv är intresserade av.

Du/ni ska föra vidare kunskaperna  genom en presentation kring din/er valda bransch/produkt/företag. Presentationen kan ske på skolan eller ute på ett företag.

Vi ska i formulera ett ”uppvisnings brev” som ni tar med till företaget. Där ska någon lärares mobilnr stå med.


Följande ska ingå i arbetet:

-planering av arbetet. Vem gör vad och när? (Skriv som en loggbok med datum.)
skapa ett dokument och dela i gruppen, och med goran.leth@utb.linkoping.se).

-presentation av vald bransch/produkt/företag.

-häfte med sammanställning av fakta inom vald bransch och produkt.

-utvärdering. Personlig och/eller i grupp.

 

Gruppens arbete och resultat kan vara olika beroende på vilken bransch och produkt

ni väljer. Nedan följer några punkter som ni ska/kan arbeta med:

- kontakta/besök/skriv till företaget och be om information till er presentation.

- företagets/branschens/produktens historia och framtid.

- märkning och måttsystem inom er bransch/produkt

- vilka typiska fackord används inom branschen/produkten?

- lagar som påverkar din bransch/produkt.

- var tillverkas produkterna?

- hur ser varans väg ut för produkterna?

- aktörer på marknaden? Konkurrenters funktion, kvalitet och pris.

- någon form av statistik gjord i EXCEL ska presenteras omkring valt företag/produkt/bransch.

- vilka arbeten kan man ha inom branschen/företaget?

- arbetsvillkor för de som arbetar i branschen/företaget eller tillverkar produkten.

- miljöpåverkan, återvinning och retursystem.

- branschtidningar eller organisationer som påverkar branschen/produkten.

- konsumentorganisationer inom er bransch/produkt.

 

(ska ni ha er redovisning ute på något företag?) DET HINNER VI INTE MED)!

(ska ni ha någon form av provsmakning eller produkter på plats? Vilken materiel behöver ni då?) DET HINNER VI INTE MED!

 

I boken som tillhör branschen kommer vi att inrikta oss mer eller mindre på följande sidor:
BLOCK 1. Kapitel 2 och 3. SIDAN 27- 70.
BLOCK 2. Kapitel 4 och 5. SIDAN 71-132.
BLOCK 4  Kapitel 8 och 9. SIDAN 187 -260.

Grov tidsplanering:

Vecka Torsdagar  kl 09.40-11.50 Fredagar kl 08.10-09.40
14

Vilken produkt, bransch , företag vill du arbeta med ?

Vilka andra vill arbeta med samma? Grupper?

Loggbok görs och delas i gruppen, och med Göran.

Planera i  gruppen vem som ska göra vad? 

 

15 Nej/Lov Nej/Lov
16    
17   Nej/ Sv prov
18    
19    
20 Nej/ Matte prov  
21  Nej/ Lov Nej/ Lov
22   Inlämning
     
     
     
     
     
     
     
     
   

 


Läroplanskopplingar

Branscher, centrala yrken och arbetsuppgifter inom handels- och tjänstesektorn.

Historik, strukturomvandling och utvecklingstendenser inom handels- och tjänstesektorn.

Handelns och tjänsternas roll, funktion och nytta i samhälle och näringsliv.

Informationssökning och informationsbearbetning, till exempel via internet.

Servicekoncept, affärsmodeller och konsumtionstrender.

Konsumentkunskap och etikfrågor.

Lagar och andra bestämmelser inom olika branscher och områden, till exempel om arbetsrätt och diskriminering.

Säkerhet för kunder, personal och företag.

Miljöfrågor och miljömärkning.

Standardprogram för kommunikation, text- och bildbehandling, registerhantering, kalkylering, layout, informationssökning och sociala medier.

Muntliga och skriftliga presentationer, till exempel en bransch-, produkt-, eller företagspresentation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter