Skolbanken Logo
Skolbanken

Trygghet och närhet ska ge bättre lärande.

Förskolan Blomman, Mönsterås kommun · Senast uppdaterad: 4 april 2022

Så här jobbar vi för att skapa trygghet!

•Arbeta aktivt med inskolningen för att få trygghet och tillit för barn och vårdnadshavare.

•Vi skickar ut välkomstblad och frågor till vårdnadshavarna inför inskolningen. Barnen har färdiga platser i hallen när de kommer första gången. Vi ser till att ha tid att samtala med föräldrarna om deras barn så att de kan vara trygga med att vi vet vad barnet tycker om eller t.ex är rädda för och hur de äter och sover.

•Vi ber föräldrarna att skicka kort hemifrån, t.ex på huset de bor i, syskon, föräldrar, husdjur eller andra som är viktiga i barnets liv. De sitter sedan uppsatta på avdelningen så barnet kan ”tanka” trygghet och vi kan samtala kring fotona.

• Vi har fasta rutiner varje dag som barnen känner igen sig i. Vi uppmärksammar alla namn t.ex vid matbordet så att alla vet vad kompisarna heter.

• Vi jobbar med tema Bondgårdsdjur där barnen får bekanta sig med olika djur. Vi ska göra ett besök på en bondgård under våren.


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal, och

hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barnens integritet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter