Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 4

Ute-Ugo

Runborg, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Under läsåret 21/22 kommer Ute-Ugo och de resterande 6 lärvännerna följa med barnen på olika upptäcktsresande äventyr i vår närmiljö och vardag.

Undervisningsplanering 

 • Vad ska läras ut?
  Se läroplansmål nedan

 • Varför?
  Syftet  med undervisningen är att barnen ska få grundläggande kunskaper inom natur och teknik. 
  Även vikten att värna om vår natur.

 • Hur ska undervisningen genomföras? 
  Undervisningen kommer ske i antingen våra två mindre grupper eller i helgrupp samt ibland tillsammans med Hugins grupper.


 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Reflektion kommer göras tillsammans med barnen i våra två respektive grupper.


 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  För alla barnen på Munin.

 • Av vem? 
  Alla vi pedagoger på avdelningen, antingen i respektive mindre grupp eller i helgrupp.

 • Vad är målet med undervisningen? 
  - Få en inblick i lättare naturfenomen och kemiska reaktioner.
  - Få en inblick i vad som finns i naturen och vad man behöver göra för att ta hand om naturen.

 

 

 


Läroplanskopplingar

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback