Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap

·

Årskurs:

8

En hållbar Lunch

Rönnowskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Du ska planera en lunch utifrån HEM och social-, ekonomisk- och ekologisk hållbarhet. Lunchen genomförs sedan praktiskt i köket för att slutligen utvärderas.

 

  1. Planera en måltid utifrån Hälsa Ekonomi och Miljö som är socialt-, ekologiskt och ekonomiskt hållbar. 

  2. Genomför planeringen

  3. Utvärdera ditt arbete


Läroplanskopplingar

planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,

hantera och lösa praktiska situationer i hemmet, och

värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling.

Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.

Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.

Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.

Ställningstaganden vid val av varor och tjänster,till exempel vid inköp av kläder,livsmedel och resor utifrån perspektiven ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet.

Jämförelser av produkter utifrån några olika aspekter, till exempel pris och kvalitet.

Hur livsmedel och andra varor produceras och transporteras och hur de påverkar miljö och hälsa.

Hur man kan hushålla med och ta vara på livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet.

Aktuella samhällsfrågor som rör privatekonomi, mat och hälsa.

Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.

I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.

Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.

Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk utveckling.

Matriser i planeringen
En hållbar Lunch
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter