Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Alex Dogboy - läsa och lära nya ord

Resursenhet Pil, Uppsala · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Vi läser Alex Dogboy och jobbar med olika typer av uppgifter kopplade till boken. Vi tar ut ord ur texten som vi arbetar vidare med.

Vi läser boken Alex Dogboy och jobbar med uppgifter/moment kopplade till boken:

Läsning 

Läsförståelse

Boksamtal

Diskussioner

Arbete kring olika ord. 

 
Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter