Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Ön (flygkraschen) - berättande text åk 4

Vallastadens skola, Linköping · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Ön är ett skrivprojekt som steg-för-steg resulterar i en längre berättande text. Varje del tränar eleverna på något specifikt, till exempel fängslande inledning, person- och miljöbeskrivningar. Det ska finnas en tydlig inledning, handling och ett avslut.

En berättande text måste innehålla:

  • Rubrik
  • Inledning 
  • miljö- och personbeskrivning
  • Problem
  • Upplösning
  • Avslutning

En berättande text ska ha vissa språkliga drag:

  • beskrivande verb och adjektiv
  • gestaltande beskrivningar
  • gärna dialoger
  • uttrycksfullt och varierat språk

I undervisningen:

Kommer eleverna att få träna på att skriva dialoger, miljö och personbeskrivningar och använda sig av adjektiv så att de är redo för att skriva en berättelse.

Eleverna ska skriva en berättelse om en flygkrasch på en ö med hjälp av miljö- och personbeskrivningar och ha en röd tråd i sin text.

 


Läroplanskopplingar

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Matriser i planeringen
Skriva berättande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback