Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5 - 6

Biologi - sinnen

Säteriskolan 4-6, Härryda · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Arbetsområde "Våra sinnen"

 

 

Undervisningens innehåll

 

  • Du kommer få genomgångar med inslag av praktiska demostrationer, film, och berättande.
  • Vi kommer att arbeta med arbetsblad och i arbetsboken
  • Vi kommer att se på faktafilmer 
  • Arbeta med instuderingsfrågor och diskussioner
  • Vi kommer att göra många praktiska övningar, enskil och i par/grupp.

Vi kommer att prata om kroppens alla sinnen och lära oss om hur de fungerar och hur det hjälper oss i vardagen. 

 

 

Bedömning

Jag tittar på din:

delaktighet i genomgångar och diskussioner

din förmåga att samarbete och driva arbetet framåt i gruppen

din förmåga att ställa relevanta frågor

din förmåga att använda ämnesspecifika ord som hör till området

hur du genomgår de praktiska inslagen och hur du kan dra slutsatser av det du ser /upplever.

samt ett skriftligt förhör i slutet av arbetsområdet. 


Läroplanskopplingar

genomföra undersökningar med naturvetenskaplig anknytning, och

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

Människokroppen och kroppsdelarnas namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Fältstudier, experiment och sorteringar.Hur de genomförs och används för att undersöka närmiljön.

Dokumentation och redovisning av undersökningar och sorteringar med hjälp av skrift, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Ord, begrepp och symboler inom de naturorienterande ämnena för att, till exempel för att samtala om människa, djur och natur och för att utvärdera arbetsprocesser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter