Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Hur Sverige Styrs

Thorildskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 5 april 2022

En planering för ämnesområdet: Hur Sverige styrs

Beslutsfattande och politiska idéer

  • Sveriges politiska system med riksdag, regering, landsting/regioner och kommuner.
  • Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort.
  • Sveriges grundlagar
  • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Hur Sverige Styrs
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter