Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

4 - 6

Teckna Grodperspektiv

Ekkälleskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Du ska rita dig själv sett underifrån. Du kanske står på en glasskiva, svävar i luften el. hoppar på en studsmatta. Det kanske t.o.m. är så att du svävar högt upp i rymden. Du får använda din fantasi.

Innehåll

Du kommer att arbeta med perspektivet "underifrån", s.k. grodperspektiv. Du ska använda dig av ett stort papper och blyertspenna. Du ska lära dig vad som menas med detta perspektiv och hur man kan teckna det.

  • Du ska rita av konturerna av dina händer och fötter på ett papper - om du behöver, ta hjälp av en kompis
  • Du ska lägga till resten av kroppen, sedd underifrån och alltså i mycket mindre format än dina händer och fötter
  • Rita av det du har på dig i dag och lägg till detaljer som visar att det är du
  • Du ska färglägga bilden

Bedömningsformer

  • Hur väl och noggrant du följer instruktionen
  • Hur du förstår perspektivet
  • Hur noggrant du ritar detaljerna och färglägger för att få ram rätt effekt

Det här ska du kunna efter avslutat område

  • Du ska förstå begreppet "grodperspektiv"
  • Du ska kunna skissa och färglägga för att förstärka grodperspektivet
  • Du ska visa och berätta om hur du tänkt med din bild

Redovisning och utvärdering

Visas under och efter arbetet på Unikum


Läroplanskopplingar

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter