Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 9

Kemi Luft och vatten - VT22

Vifolkaskolan 7-9, Mjölby · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Området berör luft och vatten

Målet med undervisningen

Få fördjupad kunskap i att luft består av partiklar och vilka beståndsdelar som är de vanligaste i luften. Också kunna några av gasernas egenskaper. Även få en inblick i vattnets speciella egenskaper, vattnets kretslopp och hur man renar vatten.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.

Vanliga kemikalier i hemmet och i samhället, till exempel rengöringsprodukter, kosmetika, färger och bränslen samt hur de påverkar hälsan och miljön.

Matriser i planeringen
Luft och vatten
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter