Skolbanken Logo
Skolbanken

uppföljning

023271 Förskolan Knutbygården, Stockholm Rinkeby-Kista · Senast uppdaterad: 5 april 2022

april 2022

Uppföljning av Undervisningsplanen

 

APRIL 2022

 

Resultat - nuläge

-Hur har ni undervisat för att nå målbilden?

- Fasta rutiner

- tydlig struktur- denna struktur är basen i vår planerade undervisning som sedan tar olika vägar och uttryck beroende på barnens intresse. I den planerande undervisningen fångar vi upp den spontana, nyfikenheten och väver gärna ihop olika ämnesområden med varandra.

Delat in barnen i tre grupper för att varje pedagog ska ge barnen bästa möjliga undervisning.

Organisering av miljö, att tillgängligt material finns för att nå målbilden och ge barnen utmaningar.

Pedagogerna ansvarar för att plocka fram material och introducerar till att det används på ett rätt sätt. Vi ser till att barnen är delaktiga i även att ställa tillbaka

Vi tar med oss en ryggsäck som vi använder i våra promenader och skogsbesök, där det finns bland annat förstoringsglas, uppdragskort, naturböcker, dokumentationsblock och lär plattan. 

 

 

-Vilket förändrat kunnande ser ni?

Vi ser tydligt att barnen utvecklats tydligt i alla områden som vi undervisat.

Språk- de flesta barnen har börjat säga korta meningar samt enkla ord.

Naturvetenskap- barnen har blivit nyfiken på vatten och färgblandning, samt visar de stort intresse för skogen och naturmaterial där vi vidareutvecklar med exempelvis skapande. Vi tar med oss kottar och pinnar för att skapa.  Vi kommer att fortsätta att utmana med olika aktiviteter

Vi vill att barnen ska bygga en förståelse för naturkretslopp och vad som händer med naturen i olika säsongerna vår, sommar, höst, vinter. Samt att ha en förståelse för vattens kretslopp och olika former vatten, is, snö. 

Fysisk aktivitet-

Barnens grovmotorik har utmanats genom :

Långa promenader

Klä på sig, klä av sig ytterkläder

Klättra upp på ruschkanan,

Att öka barnens medvetenhet samt bygga förståelse för hur den fysiska och psykiska hälsan påverkar varandra. Att barnen ska klara av de utmaningar som främjar deras fina och grova motorik. 

Matematik

Förstå lättare matematiska introduktioner som att blanda färg, följa mönster, rita efter instruktioner ex matematikböcker, lägesbeskrivningar.

 

Inflytande

Att barnen är medvetna om allas likheter och olikheter samt ha förståelse och respekt för varandras åsikter, tankar och känslor. Att alla är lika värda oavsett ålder, kön och hudfärg. Att barnen vågar fråga och ifrågasätta det som känns svårt eller oklart. Att de är medvetna om att de har rätt till att göra sin egen röst hörd genom att vi pedagoger ger de möjlighet till delaktighet. Att barnen ska kunna påverka verksamheten genom sina uppfattningar, val, hypoteser och önskemål. 

 

 

 

 

 

 

 

Analys   

-Vad i undervisningen har varit avgörande för ett förändrat kunnande?

Exempelvis miljö, material, förhållningssätt, relationer, undervisningens form och innehåll.

Stationerna är full utrustade med varierande material, såsom böcker, pennor, målarfärg, pussel, stora klossar, bollar, bandyspel, rock ringar, efter årstid. 

Pedagogerna ansvarar för att plocka fram material och introducerar till att det används på ett rätt sätt. Vi ser till att barnen är delaktiga i även att ställa tillbaka

Det ska finnas en ryggsäck som vi använder i våra promenader och skogsbesök, där det finns bland annat förstoringsglas, uppdragskort, naturböcker, dokumentationsblock och lär plattan. 

Vi ska skapa olika stationer som är både lockande och erbjudande för barnen, det ska vara rikt med material som är anpassat till allas intresse och behov samt utvecklande för språket som är beskrivande.

Barnen är delaktiga i skapande av lärmiljö, samt att de är medvetna om varför det ser ut som det gör i nuläget.  Lärmiljö är föränderlig och materialen byts ut så fort vi ser någon förändring i barngruppen.  Om barnen exempelvis behöver utvecklas vidare i sitt lärande och få utmaning. Vi skapar utrymme för alla, där barnen ska utmanas samt mötas, inspireras och lära av varandra. 

Vi ordnar olika hörnor som lockar och erbjuder barnen till språk, matematik, naturvetenskap& teknik, skapande, digitalisering samt för estetiska delen. 

Varje hörna ska formas med det material som behövs och krävs för utforskning och lek som leder sedan till en lärorik undervisning. Men samtidigt ska det vara en flexibilitet och förbindelse mellan varje hörna. Barnen ska kunna exempelvis sitta i soffan och bläddra i en bok, barnen ser och förstår den förbindelsen här sitter man och läser . 

I varje hörna ska det finnas böcker, och inspirationsbilder, blyertspennor, färgpennor, skrivhäfte, papper, …med mera.

För att barnen ska utforska, upptäcka och leka naturvetenskap och matematik gör vi också olika lärmiljöer som är lika lockande och erbjudande. Hörnorna är utrustade med till exempel experimentböcker, ficklampor, ljusbord, skogsmaterial, olika bygg och konstruktionsmaterial.

Bildstöd eller TAKK ska vara en annan alternativ eller möjlighet till barnen för att de ska kunna kommunicera och göra sig förstådd. 

Vi skapar olika tillfälle till fysiska aktiviteter inomhus och utomhus.

 

 

 

-Vad tror ni det beror på?

Tydlig planering

Feedback till varandra

Observation, reflektion under veckoplaneringen

 

 

-Vad i undervisningen har fungerat mindre bra för att nå målbilden?

Exempelvis miljö, material, förhållningssätt, relationer, undervisningens form och innehåll.

Vi behöver utveckla oss i TAKK för att underlätta språket som är ett utvecklingsområde

 

-Vad tror ni det beror på?

Vi observerar, planerar, genomföra, reflekterar och följer upp barnens resa i sin lärande och utveckling. Vi i arbetslaget reflekterar tillsammans med barnen dokumenterar den förändrande kunnande hos barnen både enskild och i grupp. Vi gör grupp lär loggar / individuella lär loggar och utvecklingssamtal för varje barn. Under vår reflektionstid i arbetslaget dokumenterar vi mål och syfte med varje aktivitet. Vi fotograferar och antecknar barns funderingar. 

 

Fortsatt planering

-Hur går vi vidare?

Här beskriver ni hur ni utvecklar undervisningen utifrån analysen. Behövs förändringar i förhållande till punkterna i undervisningsplanen?

 

Att alla i arbetslaget ska kunna planera och dokumentera i skolplattformen att vi stöttar varandra. Att vi använder tips och idéer om hur man kan arbeta med barnkonvention

 Att vi omvandlar naturvetenskap och teknik till barnens nivå. Och att dokumentera med barnen och för barnen och använda det underlaget för att planera hur vi går vidare exempelvis utvecklingssamtal och föräldramöte. Att vi involverar vårdnadshavaren i det vi gör synliggör dokumentationen på väggar.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter