Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

MATMAT01b

Sannolikhet och statistik Ma1b EK21A

Lindengymnasiet, Katrineholm · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Det fjärde området i matematik 1b som tar upp sannolikhet, beroende och oberoende händelser samt matematik och ekonomi.

Meetlänkhttps://meet.google.com/xzz-sgbi-rxz

 

Planering

Vecka Måndag (10:20 - 11:05) Tisdag (12:00-12:45/12:55-13:40) Onsdag (13:05 - 14:05)  
14 Repetition av sannolikhet Repetition av sannolikhet Slumpförsök i flera steg  
Teoretiska sannolikheter Experimentella sannolikheter

Försök med två föremål

 
15 PÅSKLOV PÅSKLOV PÅSKLOV  
       
16 PÅSKLOV Slumpförsök i flera steg Slumpförsök i flera steg  
  Försök med två föremål Träddiagram  
17 Slumpförsök Matematik och ekonomi Matematik och ekonomi  
Beroende/Komplementhändelser Index Ränta  
18 Sannolikhet och statistik Sannolikhet och statistik Sannolikhet och statistik  
Diagnos Repetition Prov kapitel 4  
19 Sannolikhet och statistik Repetition Repetition  
Inför nationella - begrepp Inför NP Inför NP  
20 Repetition Repetition Repetition Matematik 1b - Torsdag!
Inför NP Inför NP Inför NP Nationellt Prov
21 Rättning Rättning Rättning  
Ingen lektion Ingen lektion Ingen lektion  
22 Rättning Kompletteringar Kompletteringar  
Ingen lektion      
23 Kompletteringar Kompletteringar Kompletteringar  
       

Läroplanskopplingar

Begreppet index.

 Begreppen oberoende och beroende händelse samt komplementhändelse. Metoder för att beräkna sannolikheter i flera steg, inklusive exempel från spel, risk- och säkerhetsbedömningar.

Exempel på hur några statistiska begrepp används i samhälle och inom vetenskap, inklusive signifikans, korrelation, kausalitet, urvalsmetoder och felkällor.

Eleven beskriver grundläggande begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med tillfredsställande säkerhet.

Eleven hanterar grundläggande procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med tillfredsställande säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett till stor del tydligt och korrekt sätt.

Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett tydligt och korrekt sätt

Eleven löser enkla problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.

Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i enkla uppgifter.

Eleven beskriver ett omfattande antal begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med god säkerhet.

Eleven hanterar ett omfattande antal procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med god säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

Eleven löser relativt komplexa problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.

Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i relativt komplexa uppgifter.

Eleven beskriver ett omfattande antal begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med mycket god säkerhet.

Eleven hanterar ett omfattande antal procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med mycket god säkerhet, både utan och med digitala verktyg.

Eleven löser komplexa problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.

Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i komplexa uppgifter.

Eleven för delvis underbyggda matematiska resonemang och följer enkla matematiska resonemang.

Eleven för relativt väl underbyggda matematiska resonemang och följer relativt avancerade matematiska resonemang.

Eleven för väl underbyggda matematiska resonemang och följer avancerade matematiska resonemang.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter