Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7 - 8

Jä vt 22 Hi åk 7 Världskulturernas möten TP

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 5 april 2022

 

Innehåll

  • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring och källkritik betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor,

  • Använda historiska begrepp

 

Mål

  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap
  • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används

 

 

Genomförande

Du deltar i genomgångar, diskussioner och arbetar med tillhörande frågor. Du kommer att ha mindre läxförhör och någon större bedömningsuppgift. 

 

Bedömning

 se bedömningsmatris


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Jä vt-22 åk 7 Världskulturernas möten TP
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback