Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Gullans planering Fokusområde 3-Matematik

MÖLNLYCKE FAMILJEDAGHEM, Härryda · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Gullans planering fokusområde 3: Matematik

1. Prioriterat mål

Barnets perspektiv

Barnkonventionen

Leken

Fokusområde enligt årshjul

 

2. Vilka Läroplansmål ska vi sträva mot?

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla 

*

*

 

3. Vilka aktiviteter ska jag erbjuda barnen under fokusområdet?

Ramsor med siffror

Kulram

Olika spel med matte

Olika former att lägga på golvet

Mattenallar

 

 

4. Hur ska jag väva in de övergripande målen i planeringen.

 - Demokrati, delaktighet och inflytande
 - Skapande, kreativitet och digital kompetens
 - Genus och likabehandling
 - Hållbar utveckling
 - Motorik och hälsa
 - Relationell pedagogik

 

3. Strategier

- Ha med barnen i planeringen
- Den pedagogiska måltiden
- Produktiva frågor
- Observera varje enskilt barn
- Vara medforskande
- Lekstöd
- Talking hands

 

4. Indikatorer

Barnets perspektiv -. Att barnen vågar uttrycka sina tankar och känslor och svarar på öppna frågor

Barnkonventionen - Att barnen är insatta i att det finns en barnkonvention

Leken - Att barnen har strategier i att starta upp eller ta sig in i en redan befintlig lek

Fokusområdet enligt årshjulet - 

 

  

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback