Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4 - 6

Geometri, v 9-14, vt 2022

Lerbäckskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Hur många grader vrider sig minutvisaren på en timme? Varför säger skateboardåkaren att hen göre en 7 20 ?

Lärandemål 

Du kommer att lära dig :

 • Mäta och jämföra längder
 • Samband mellan olika enheter för längd.
 • Använda skala för att göra beräkningar i vardagliga situationer.
 • Känna igen, mäta och jämföra olika vinklar.
 • Egenskaper hos och namn på några polygoner
 • Metoder för att beräkna omkrets och area av några vanliga polygoner
 • Förklara och motivera utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet.

 

Arbetsbeskrivning 
Detta ska du göra:

 • Lösa och redovisa uppgifterna i matematikboken.
 • Läxor.
 • Lösa problemuppgifter i par/grupp samt kunna redovisa skriftligt och muntligt.
 • Repetitionsuppgifter.
 • Diagnos.
 • Prov.

 

Bedömning

Du visar att du har lärt dig genom att:

 • Lösa matematiska problem.
 • Använda matematiska begrepp på ett korrekt vis.
 • Välja metod när du ska lösa en uppgift.
 • Föra ett matematiskt resonemang.
 • Samtala om matematik och berätta hur du tänker.

Läroplanskopplingar

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter