Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

8

Satsdelar

Berzeliusskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 6 april 2022

I detta område ska du få fördjupa dig i området satsdelar. Det är viktigt när du ska variera ditt språk, det ger dig ett språk om språket och det hjälper dig när du ska lära dig nya språk.

Svenska/svenska som andraspråk

 

  Arbetslag: Gamma Klass: 8A - S                               Veckor: 16-19

När du arbetat klart med detta arbetsområde skall du ha kunskaper om:

 

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

 

Efter avslutat arbetsområde ska du ha kunskap om följande: 

 

Hur svenska språket är uppbyggt sett utifrån ett grammatiskt perspektiv med fokus på satsdelarna; subjekt, predikat, objekt, predikativ, adverbial, huvudsats och bisats.

Olika skrivregler i det svenska språket utifrån satsdelarna.

 

Studiematerial:

 

Portal lärobok

NE - lärobok satsdelar

Grammatikövningar för varje satsdel - delas ut under lektionstid

Binogi - satsdelar

Grammatikövningar på elevspel

Grammatikbolaget - UR

Material som tillhandahålls via Google Classroom

 

Arbetssätt:

Du deltar aktivt vid genomgångar.

Du gör olika typer av övningsuppgifter.

Du arbetar ihop i grupp och arbetar med satsdelar.Bedömning

Du gör övningsuppgifter där du visar dina kunskaper i satsdelar och skrivregler.

Dina insatser under lektionstid bedöms regelbundet.

Du skriver ett prov vecka 19 där du visar dina kunskaper i grammatik, skrivregler och ordkunskap.Lycka till!

 

/Svensklärarna i Gamma


 

Veckoplanering

Vecka

Lektionsarbete

Hemma / H-tid

16

Introduktion - satsdelar

Subjekt och predikat (S, P)

direkt och indirekt objekt (DO, IO)


Måndag - annandag påsk

Läs på NE om satsdelarna:

NE - satsdelar

17

Predikativ (Pred)

Adverbial - rum, tid, sätt, orsak, sats

(radvl, tadvl, sadvl, satsadvl)

Öva hemma genom att läsa igenom NE, se på filmer som du hittar under studiematerial, göra övningsblad om du inte blir klar under lektionstid. Se även lathunden över alla satsdelar.

18

Huvudsats och bisats (HS+BS)

Repetition alla satsdelar/HS+BS

Öva hemma genom att läsa igenom NE, se på filmer som du hittar under studiematerial, göra övningsblad om du inte blir klar under lektionstid. Se även lathunden över alla satsdelar.

19

Repetition alla satsdelar samt HS, BS


Tisdag studiedag


Prov

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Meningsbyggnad på svenska i jämförelse med elevens modersmål samt hur orsakssamband kan formuleras genom olika typer av bisatser.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.

Eleven kan föra ut­vecklade och relativt väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter