Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Bilduppgift ansikten

Centralskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 6 april 2022

I dessa sista arbeten för årskurs 6 kommer alla bedömningskriterier i ämnet bild att bedömas. Bedömmande uppgifter Det kommer bestå av tre uppgifter Ett ansikte där du arbetar med ett foto av ditt ansikt. Du ska bearbeta ett foto av dig själv, i A4 format. Ett ansikte inspirerat av konstnären Pablo Picasso, där du kommer skapa ett konstverk som ska vara i samma stil som hans arbete med ansikten. Du ska välja en av dina uppgifter och presentera för klassen. För dig som vill ha mer än godkänt tillkommer en uppgift, där du ska analysera ett konstverk skapat av Pablo Picasso

Planering

Vecka 16:

Fotografera ansikte och starta uppgiften med ditt eget ansikte

Vecka 17

Bli klar med uppgiften med ditt ansikte.

Vecka 18

Ta del av Pablo Picassos konstverk om ansikten. Skapa ett ansikte efter mall.

När du är klar kommer du söka på verk skapade av Pablo Picasso

Vecka 19

Skapa ett ansikte inspirerad av Pablo Picasso

Vecka 20

Bli klar med ditt ansikte

Vecka 21

Presentera det ansikte du är mest nöjd med. Limma in båda i bildmappen och lämna in för bedömning.

 


Läroplanskopplingar

kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.

Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer och färg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback