Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F

MA Singma 1 A Kapitel 4 Former och mönster

Hjorthagens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Vi arbetar med geometriska former och mönster, jämför likheter och skillnader.

Mål med arbetet:

Kunna namnge och beskriva vanliga geometriska former.
Kunna jämföra geometriska former samt beskriva likheter och skillnader.
Kunna ange antal hörn och sidor på månghörningar.
Kunna sortera geometriska former utifrån olika egenskaper.
Kunna beskriva hur former har sorterats.
Förstå vad ett mönster är.
Kunna upptäcka, beskriva och fortsätta mönster.
Kunna bilda egna mönster med hjälp av olika former.
Reflektera över och visa sin kunskap om former och mönster.

Arbetssätt:

Vi utgår från läromedlet Singma 1 A med gemensam startuppgift, lärbok och övningsbok.

Vi kommer att arbeta tillsammans i grupp, i par och enskilt.

Vi kommer att använda oss av praktiskt material samt våra matteböcker.

Du får visa dina kunskaper:

Genom att delta aktivt på lektionerna.

Genom att delta i olika diskussioner och övningar.

Genom att du i slutet av varje kapitel gör din kunskapslogg


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback