Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

HISHIS01b

Historia 1b Första Världskriget

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 8 april 2022

Första världskriget Krigsrisker i Europa 1914 Det hade inte varit krig i Västeuropa sedan fransk-tyska kriget 1871. De flesta ekonomer, bankirer och affärsmän ville att freden skulle fortsätta. Fred var bra för handeln och man hade även börjat låna ut pengar mellan olika länder. I Ryssland byggdes industrier och järnvägar med hjälp av lån från Frankrike och man ville inte riskera att förlora dessa pengar om det blev krig. Det fanns dock mycket som talade för en ökad krigsrisk i Europa. Vi ska nu ta reda på orsaker, förlopp samt konsekvenser till första världskriget.

All information ni behöver finns i OneNote - Första världskriget.

Vi kommer att ha genomgångar, se dokumentärer och slutligen får ni välja examinationsform beroende på vilken betygsnivå ni satsar på. 


Läroplanskopplingar

Industrialisering och demokratisering under 1800- och 1900-talen i Sverige och globalt samt viktiga globala förändringsprocesser och händelser, till exempel migration, fredssträvanden, resursfördelning och ökat välstånd, teknisk utveckling, internationellt samarbete, mänskliga rättigheter-, och jämställdhet-, men också kolonialism, diktaturer, folkmord, konflikter och ökat resursutnyttjande. Långsiktiga historiska perspektiv på förändrade maktförhållanden och olika historiska förklaringar till dem.

Historiskt källmaterial som speglar människors roll i politiska konflikter, kulturella förändringar eller kvinnors och mäns försök att förändra sin egen eller andras situation. Olika perspektiv utifrån till exempel social bakgrund, etnicitet, generation, kön och sexualitet.

Kritisk granskning, tolkning och användning av olika slags källmaterial, i digital och annan form, utifrån källkritiska kriterier och metoder.

Matriser i planeringen
Historia 1b - Första världskriget
Uppgifter
Första världskriget
Första Världskriget