Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Minecraft education bj fritids.

Björksätraskolan F-9, Sandviken · Senast uppdaterad: 14 april 2022

Eleverna kommer att vara kopplad till en gemensamt värld och bygga tillsammans ett eget samhälle.

Innehåll

Rubrik: Minecraft education, bygg ett samhälle.

 

Tidsperiod: 

 

 

Arbetsområde/syfte: Språk och kommunikation även i digitala sammanhang

 

 

Nulägesbeskrivning: Detta skrivs innan aktiviteten startar. 

  •  Elverna i Åk 1 har introducerats till spelet innan men inte jobba tillsammans i samma värld. 

 

Mål: Målet är att fokusen ska vara på samarbete där värdegrunden och språket ska vara det redskap som utvecklas. 

 

Metod: här skriver vi följande: Förslag på vad vi kan göra anpassad till ålder och intresse. Vilken material vi ska använda.

 

att göra ett samhälle tillsammans.  

 

 

 

  • skriva en lärlogg på unikum.

Uppföljning/avstämning: 

     Genom att titta och visa och samtala om samhället för varandra. 

  •  

Utvärdering:

  •  

Resultat:

  •  

Analys av resultat:

 

  • Nya mål: 

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  •  Gr lgr11  -Natur och samhälle Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
  •  Gr lgr11  -Natur och samhälle Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter