Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5

Kust och hav

Kungsholmens grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 19 april 2022

Vi kommer att lära oss om havens betydelse för livet på jorden och vad det är som gör Östersjön speciellt som hav. Vi kommer att lära oss om skillnaderna mellan Östersjön och Medelhavet och se hur vi människor påverkar haven och vad vi kan göra för att haven ska må bättre.

Rubrik: Kust och hav

 

Syfte och förmågor

 

Period - v. 16 - 19

 

Arbetssätt - Vi ser film, diskuterar, läser i boken Koll på NO

 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde 

artfattig

bräckt vatten

fotosyntes

kamouflage

koloni

marina reservat

miljögifter

polyp

rom

trålning

yngel

 

Utvärderingsformer - Hur bedömer vi? (Löpande bedömning ska alltid finnas med). 

 

Preliminär veckoplanering 

v. 16 intro Kust och hav

         s. 102 - 105

        

 

v. 17  Film: 

         s. 106 - 107 Några djur i havet

         s. 108 - 109 Växter i havet och på stranden

 

v. 18 s. 110 - 111 Fåglar på stranden

         s. 112 - 113 Östersjön och Medelhavet

 

v. 19 s. 114 - 115 Vad händer under ytan

         s. 116 - 117 Däggdjur i havet

 

Kunskapskrav -  Använd dig av funktionen i unikum.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.

Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter