Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

3

Olika material v.16-v.23

Björndammens skola F-6, Partille · Senast uppdaterad: 20 april 2022

Du kommer att få lära dig mer om olika material och deras egenskaper. Du kommer också att få veta mer om utvecklingen av olika material genom tiderna.Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna magnetism och ledningsförmåga. Magneter och elektricitet , vad används elektricitet för ? Naturvetenskapliga berättelser och myter, “Åska är också elektricitet” , “Varför ska vi vara försiktiga med åska?” Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras, sortera sopor, återvinning, återanvändning, miljö.

Mål

Vi kommer att arbeta i NO med material som finns runt omkring oss

Du kommer att få träna dina förmågor att:

 • ställa hypoteser och göra undersökningar
 • beskriva olika material
 • samtala om hur man källsorterar
 • använda begrepp såsom material, egenskaper, återvinning, källsortering, avfall och återanvändning,  

Bedömning

Du ska efter avslutat tema kunna:

 • sortera några föremål efter deras egenskaper
 • utföra ett enkelt experiment som du dokumenterar
 • jämföra dina resultat med andras resultat.
 • berätta om hur material kan återvinnas och källsorteras
 • berätta om något materials historia, t.ex. plast

Undervisning

Vi startar med att gemensamt diskutera vad du kan om material som finns i vår omgivning. Du får titta närmare på föremål och får fundera på materialet och dess egenskaper.

Du kommer att:

 • få träna olika begrepp som beskriver olika föremål
 • sortera material efter olika egenskaper
 • göra enkla experiment
 • se på film
 • läsa faktatexter om olika material
 • diskutera olika materials historia.
 • samtala om och källsortera olika föremål

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Materials egenskaper och hur material och föremål kan sorteras efter egenskaperna utseende, magnetism, ledningsförmåga och om de flyter eller sjunker i vatten.

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter