Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Tummen upp! Engelska åk 4

Öregrunds skola, Östhammar · Senast uppdaterad: 20 april 2022

Tummen upp! Engelska kartläggning åk 4

Tummen upp! Engelska kartläggning åk 4

I detta läromedel finns övningar som är direkt kopplade till kunskapskraven för åk 6. Övningarna prövar om eleverna i åk 4 är på god väg mot de kunskaper som de lägst ska ha uppnått i slutet av åk 6. 

Syfte

Syftet med detta avsnitt är att elverna ska utveckla sin förmåga att:

  • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Centralt innehåll

Vi kommer arbeta med följande delar ur det centrala innehållet:

 Kommunikationens innehåll 

  • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.

 

Lyssna och läsa - reception 

  • Tydligt talad engelska och texter från Tummen upp!
  • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter. 
  • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, använd i texter och talat språk i olika situationer.

Tala, skriva och samtala - produktion och interaktion 

  • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift. 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att läsa, lyssna och skriva olika typer av texter i Tummen upp! Vi kommer även göra muntliga övningar i små gruppkonstellationer. 

Bedömning

Se nedanstående bedömningsmatris.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Aktuella kunskapskrav i engelska för åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter