Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Filmrecension

Tiundaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 20 april 2022

Ni har tittat på filmen "Oliver Twist" i slutet av området kommer ni få skriva en filmrecension.

Skriva en recension

En recension är en text som talar om vad någon tycker om t ex en bok, film eller dataspel. Den innehåller både fakta och åsikter.

I fakta delen finns det en presentation av innehållet, t ex sammanfattning av handlingen, beskrivning av karaktärerna och miljön. I åsiktsdelen finns eget omdöme, jämförelser och egna tankar om handling, karaktärer och budskapet.

 

Uppgift:

Du ska nu skriva en egen recension om filmen Oliver Twist som är baserad på Charles Dickens bok. Ca 1-2 sidor på dator.

Arbetsgång:

1.       Gör en planering, tankekarta eller stödordslista. Ta hjälp av mallen för recension.

2.       Skriv ett utkast i skrivboken

3.       Bearbeta och förbättra din text.

4.       Skriv rent och skicka in den.

 

Mall för recension

·       Rubrik 

·       Inledning: Presentera vad det ska handla om, väck intresse. T ex Vill du ha spänning från början till slut? // Jag har sett filmen...

·       Fakta: Berätta om filmens handling, beskrivning av karaktärerna och miljön

·      Egna åsikter och omdöme: Egna tankar om handlingen, karaktärerna (t ex  är de goda eller onda?) Budskap (Vad vill filmen säga?)  Filmspråk ( klipp, musik, ljus etc). Vad tyckte jag om filmen? Motivera.

·       Avslutning: Sammanfatta eller upprepa din åsikt. T ex: Det här är en film för den som tycker om spänning…

·       Underteckna med namn

           

Några stödord, filmens handling:

Föräldralös, barnhemmet, rymmer till London, Räven, ficktjuvsskolan, Fagin, Bill Sykes, rån, Mr Brownlow, inbrott, kidnappning, polisen, Nancy, Bill flyr


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav svenska åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter