Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4

Skålslagning

Okome skola, Falkenberg · Senast uppdaterad: 24 oktober 2023

I det här arbetsområdet ska du få lära dig att tillverka en skål i tekniken skålslagning. Materialet du kommer att driva är aluminium. Du får träna på att driva och planera metallen.

Varför - Syfte med arbetet är:

- att du ska förstå hur metallplåt av aluminium är lättarbetat utan värme.

- att du ska vet hur man driver en skål i tekniken skålslagning.

- att du ska kunna följa en skriftlig instruktion

 

Vad - Vad ska det bli

Du ska få göra en liten skål.

 

Slöjdspecifika begrepp

Alumiumplåt, skålslagning, stickpassare, bänkplåtsax, guldsmedsax, engradig fil, smärjelduk, skålformar, drivhammare, planerhammare, faff, putsmedel.

 

Hur - Arbetssätt, undervisning

1. Ideútveckling & Övervägande

I det här arbetsområdet får du först lära dig att göra en rund skål. Skulle du vilja göra en skål i valfri design är det sedan möjligt.

 

2. Framställning

Du kommer efter en muntlig genomgån följa den skriftliga instruktionen med bilder. Du kan också titta på instruktionsfilmen.

Den skriftliga instruktionen hittar du HÄR

HÄR finns en instruktionsvideo från Helenas lärare i metall

3. Reflektion över slutresultatet 

När du är klar med ditt arbete avslutar du med att skriva en reflektion över hur du tycker att ditt arbete blev i uppgifter här på Unikum. 

 

Bedömning

Vid bedömningen tittar jag på hur du:

  • tar ansvar för ditt slöjdarbete och hur du arbetar för att komma framåt
  • klarar av att följa instruktioner både skriftligt och muntligt
  • använder olika slags redskap samt dess benämningar
  • hanterar de problem som uppkommer under arbetets gång
  • motiverar dina val och reflekterar över din arbetsprocess 

Ditt arbete bedöms successivt under varje lektion, samt när du är klar och lämnar in din färdiga produkt tillsammans med din dokumentation i Unikum. Du kommer få en skriftlig bedömning av ditt arbete här i Unikum.


Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker,

förmåga att utveckla idéer samt välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet, och

förmåga att reflektera över arbetsprocesser och resultat utifrån kvalitet, uttryck och hållbar utveckling.

Metall, textil, trä och andra material. Materialens egenskaper, användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra.

Verktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.

Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Undersökande av olika materials egenskaper och användbarhet i det egna slöjdarbetet.

Slöjdmaterials ursprung, framställning och miljöpåverkan, till exempel tenn, bomullstyg, teak och läder.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Skålslagning

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback