Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4

Skålslagning

Okome skola, Falkenberg · Senast uppdaterad: 20 april 2022

Du ska tillverka en skål i tekniken skålslagning. Materialet du kommer att använda är aluminium. Du får träna på att driva och planera metallen.

Långsiktiga mål

Följande övergripande mål ligger till grund för detta arbetsområde:

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

Centralt innehåll

Du får möjlighet att tillverka en skål i tekniken skålslagning. Du ska utgå från en modell som finns i slöjdsalen. Du får möjlighet att pröva på en teknik att forma metall. Du får också möjlighet att lära dig mer om metallen och de verktyg som används under arbetets gång. Du får träna på att följa en arbetsbeskrivning och att själv ta ansvar för arbetet. Du får möjlighet att träna på att skriva och berätta om hur du tänkt och vad du gjort. Det gör en utvärdering efter avslutat arbete.

Bedömning och redovisning

I arbetsområdet bedöms:

  • hur du använder verktygen för att genomföra slöjdtekniken.
  • hur du tar ansvar för arbetet.
  • hur du använder dig av instruktioner, arbetsbeskrivningar och hjälp från kompisar.
  • hur noggrann du är med arbetet (d.v.s. inte slarvar).
  • hur du skriver, berättar och reflekterar kring arbetet i loggboken och i utvärderingen.

Arbetet redovisas genom att du:

  • i en utvärdering reflekterar kring arbetet.
  • fotograferar slöjdobjektet och klistrar fast kortet på utvärderingen.

Läroplanskopplingar

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Skålslagning