Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

El och magnetism

Södertälje Friskola AB, Fristående Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Du lär dig att koppla lampor och batterier så att det lyser och som avslutning bygger du en ficklampsmodell. Kylskåpsmagneter känner du till, men vilka övriga magneter finns det och hur används dessa. Magneter, elektricitet och energi hör ihop - vi tittar på hur det hänger ihop.

Syfte 

Att du vet hur elektricitet fungerar och hur den kommer hem till dig.

 

Innehåll

Vi börjar med att titta på hur det kommer sig att magneter fungerar för att sedan gå vidare till att titta på hur vi kan skapa elektricitet med hjälp av rörelse och magneter. 

I femman testade du att få en lampa att lysa med hjälp av ett batteri och en ledningstråd. I år bygger vi vidare på det och testar att parallellkoppla och seriekoppla lampor och batterier.

Vi kommer också att repetera statisk elektricitet, åska och hur ett batteri fungerar.

El är något man ska vara försiktig med så vi kommer att arbeta med elsäkerhet.

Vad får vi elektricitet ifrån - vi tar reda på vilka olika energikällor vi använder för att få elektricitet För och nackdelar med dessa energikällor.

Som avslutning ska du göra en ficklampsmodell och dokumentera det arbetet.

Vi utgår från boken Upptäck FyKe. s 58 -71, 158 - 169

 

Uppgifter

Bygg en strömbrytare + rapport

Serie - och parallellkoplingar + rapport

Du planerar och genomför ett magnetexperiment. 

Test på elektricitet v 37 s 58 - 67

Test v 39 energikällor

Du gör en ficklampsmodell + rapport

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället,

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik.

kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och

förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Energiformer samt olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön.

Elektriska kretsar med batterier. Hur de kan kopplas och hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning.

Observationer och experiment med såväl analoga som digitala verktyg. Planering, utförande, värdering av resultat samt dokumentation med ord, bilder och tabeller.

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter och enkel elektronik för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning. Begrepp som används i samband med detta.

Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer.

Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangivelser, ord samt fysiska och digitala modeller.

Eleven visar grundläggande kunskaper om fysikens begrepp och förklaringsmodeller. Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla fysikaliska fenomen i naturen och samhället.

Eleven använder information som rör fysik för att med viss naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör energi, teknik och miljö.

Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Eleven värderar resultaten och beskriver på ett enkelt sätt undersökningarna.

Matriser i planeringen
Betygskriterier för ämnet fysik i slutet av åk 6
Teknik åk 6, Lgr 22
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter