Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Kartläggning o utvärdering Blåklintens förskola avdelning Humlan/Biet 22/23

Blåklintens förskola, Borås Förskola · Senast uppdaterad: 27 juni 2022

SKA Blåklintens förskola- Kartläggning o utvärdering

Kartläggning och utvärdering

Kartläggning augusti 2022 samt januari 2023

  • Vart är vi? Vad vet vi? Vad ser vi?
  • Vad blir vår utgångspunkt?
  • Hur tar vi tillvara på beprövad erfarenhet (tex plattformarna) och forskning i vårt arbete?

 

Utvärdering december 2022 samt juni 2023

 

  • Hur har arbetet utifrån mål och förväntade effekter fallit ut?
  • Har vi nått de mål vi satte upp? Varför, varför inte?
  • Har vi nått de förväntade effekterna vi satte upp? Varför, varför inte?
  • Utgå från lotusdiagrammet, vilka läroplansmål har vi inte närmat oss?

Hur går vi vidare?

  • Utifrån vår analys, vad behöver utvecklas?
  • Vilka lärandesituationer behöver vi planera för?
  • Annat som vi behöver förändra i vår organisation?

 

Utifrån detta underlag görs grovplanering för kommande termin


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter