Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering Social förmåga Skogsgläntan 2022/2023

Skogsgläntan, Arboga · Senast uppdaterad: 27 juni 2022

Vad är syftet? Vilka områden kommer beröras?

Var är vi? 

Beskriv nuläget

Trygghet är en grundförutsättning för vår verksamhet, att få vara trygg i gruppen och vara den man är ger de bästa förutsättningar för ett lärande. Det är därför vårt arbete med värdegrunden är så viktigt och något som genomsyrar vår verksamhet konstant. Det är ett arbetssätt som är levande för oss på Skogsgläntan.

Detta är vårt prioriterade mål:

Förskolan ska stärka barnens sociala förmåga. Alla barn ska ges möjlighet att känna tillhörighet i en grupp - socialt, pedagogiskt och fysiskt.

Vilka utvecklingsområden visar förra årets kvalitetsrapport?

Vilka intressen finns i barngruppen?

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska utveckla sina erfarenheter/förmågor i: 

 • ta hänsyn till varandra, bjuda in till lek.
 • bemöta varandra med respekt, leva sig in i andras situation
 • söka kontakt med andra barn
 • uttrycka vad de tänker, känner och önskar
 • känna tillhörighet i gruppen

 

Hur gör vi?

Hur kopplar vi aktiviteterna till vår vision och de prioriterade målområdena? 

Vilka verktyg/metoder ska vi använda?

Kanin och Igelkott, Polyglutt, Bamse materialet, Stopp min kropp, Liten och trygg, Ur, Puffarna (app)

Hur ska vi organisera oss?

Vi kommer att dela in oss i mindre grupper/team/tvärgrupper

Aktiviteter: 

 • Kanin och Igelkott (Kompisböckerna)
 • Vi är aktiva närvarade pedagoger med barnen, är med och lyssnar, bekräftar, uppmuntrar, utmanar
 • Använda materialet Stopp min kropp, Liten och trygg, Bamse, Kanin och Igelkott, Puffarna, UR
 • Lekgrupper
 • Bekräfta varandra positivt
 • Arbeta med sånger, rim och ramsor, böcker
 • Rörelse, skapande, skog, språk med inriktning på värdegrunden, tillhörigheten

Arbetslaget skriver veckoreflektioner kopplade till lärloggarna utifrån hur aktiviteterna har gått. Länk till reflektionsfrågor finns i snabblisten. 

Arbetslaget skriver månadsreflektioner kopplade till planeringen utfifrån mål och planerade aktiviteter, vilket resultat ser vi. Länk till reflektionsfrågor finns i snabblisten.  

Arbetslaget skriver analys i november och april. Länk till analysfrågor finns i snabblisten. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter