Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 4

Pedagogisk planering Värdegrund Dungen HT22/23

Skogsgläntans förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 24 augusti 2022

Pedagogisk planering Värdegrund HT22 Dungen

Arbetsområde/tema/projekt: Värdegrund

Tidsperiod: Ht 22/23

Förskolans namn: Skogsgläntans förskola

Grupp: Dungen

Barnens ålder:1-4

År och datum:: HT 22/23

 

Vilket innehåll ska behandlas?

-Möjliggöra för barnen att bli trygga i gruppen.

-Konflikthantering

-Hur man är man är en bra kompis? Hur gör vi om två kompisar vill ha samma sak? 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
-Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt att vilja hjälpa andra.
Barnkonventionens artikel 6 Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Boken om kanin och igelkott som behandlar denna artikel heter Känna trygghet.

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?

- Skapa förutsättningar för att barn och pedagoger ska känna sig trygga i gruppen och i de lärmiljöer som finns omkring oss. 

- Vi vill skapa mindre grupper under dagen då vi tänker att mindre sammanhang bidrar till meningsfullhet och bygger en bra grund för trygghet. 

- Strategier för konflikthantering

- Hur är man en bra kompis? Vad innebär det att vara en bra kompis?

-Träna på att dela med sig.

 

 

 Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-Gör en mindmap tillsammans med barnen för att kunna synliggöra och reflektera kring barnens tankar. Utifrån frågor som tex hur är jag en bra kompis? vad är en bra kompis? Vad får dig att känna dig trygg? När känner du dig trygg?

- Vi kommer arbeta med barnkonventionens artikel 6 Känna trygghet. Boken om artikeln kommer att finns i lärmiljön (på golvet i hallen).

- En del nya kompisar kommer till oss under hösten (inskolning) och en del har haft långt sommaruppehåll. Pedagogerna har heller inte jobbat ihop tidigare. 

- Göra barnen delaktiga genom att skapa en närvarotavla. 

 

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Unikum, våra tre dokument, i våra lärmiljöer, pedagogisk dokumentationPlaneringen upprättad av:

Sara & Karin

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter