Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Läsfixarna

Ulleviskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

För att förstå vad du läser kan det vara bra att ta hjälp av Läsfixarna. Här lär vi känna Spågumman, Detektiven, Konstnären, Reportern och Cowboyen, och använder dem när vi läser olika texter.

Innehåll:

 • Att läsa gemensamt och enskilt
 • Att använda strategier för att förstå texter.
 • Att lära sig sammanfatta texter
 • Att kunna samtala om texter
 • Att ta del av skönlitteratur och sakprosa
 • Att förstå texters budskap

Begrepp:

 • Läsförståelse
 • Strategi
 • Förutspå
 • Sammanfatta

Bedömning

 • Aktivitet på lektionerna
 • Svar på läsförståelsefrågor/skriva läsloggar

Elevinflytande

 • Vara med och välja texter

Utvärdering:

 • Klassamtal:
  • Hjälper läsfixarna min förståelse?
  • Är det här ett bra sätt att jobba med läsförståelse?
  • Vad kan vi ta med oss från detta område i Svenska + andra ämnen?

Veckoplanering

v.34 Introduktion av läsfixare + jobba med Spågumman:

 • Genomgång Spågumma
 • Läs en text tillsammans och använd Spågumman
 • Läs en text i par och använd Spågumman - skriv läslogg
 • Läs en text själv och använd Spågumman - skriv läslogg

v.35 Jobba med Detektiven:

 • Genomgång Detektiven
 • Läs en text tillsammans och använd Detektiven
 • Läs en text i par och använd Detektiven - skriv läslogg
 • Läs en text själv och använd Detektiven - skriv läslogg

v.36 Jobba med Konstnären:

 • Genomgång Konstnären
 • Läs en text tillsammans och använd Konstnären
 • Läs en text i par och använd Konstnären - skriv läslogg
 • Läs en text själv och använd Konstnären - skriv läslogg

v.37 Jobba med Reportern

 • Genomgång Reportern
 • Läs en text tillsammans och använd Reportern
 • Läs en text i par och använd Reportern - skriv läslogg
 • Läs en text själv och använd Reportern - skriv läslogg

v.38 Jobba med Cowboyen

 • Genomgång Cowboyen
 • Läs en text tillsammans och använd Cowboyen
 • Läs en text i par och använd Cowboyen - skriv läslogg
 • Läs en text själv och använd Cowboyen - skriv läslogg

ca 5 veckor = 20 lektioner 


Läroplanskopplingar

Gemensam och enskild läsning. Strategier för att förstå och tolka ord, begrepp och texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, både det direkt uttalade och sådant som är indirekt uttryckt.

Sammanfattning av texter.

Resonemang om texter med koppling till sammanhang inom och utanför texten samt till den egna läsupplevelsen.

Olika former av samtal. Att lyssna aktivt, ställa frågor, uttrycka tankar och känslor samt resonera och argumentera i olika samtalssituationer och i samband med demokratiska beslutsprocesser.

Skönlitteratur för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Berättande texters budskap, språkliga drag och uppbyggnad. Tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Sakprosatexter för barn och unga. Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud samt texter i digitala miljöer. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel grafiska modeller och stödord.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt och visar grundläggande läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med viss säkerhet. Eleven för också enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt och visar god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med relativt god säkerhet. Eleven för också utvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

Eleven läser skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med mycket gott flyt och visar mycket god läsförståelse. Dessutom sammanfattar eleven olika texter med god säkerhet. Eleven för också välutvecklade resonemang om tydligt framträdande budskap i olika texter.

Matriser i planeringen
Läsfixarna
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter