Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 6

Ska mall HT 22 - VT 23

Ängsgårdens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 29 augusti 2022

Ska-mallen till Ängsgårdens förskola. Planera-Utföra-Utvärdera. Utvärderingen görs inne på: Planering längst nere: Reflektion och Analys.

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________ 

Omsorg, utveckling och lärande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta

 

Normer och värden:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

 

 

Barns delaktighet och inflytande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
 intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt:

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

 

 

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback