Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Tal för 7A 2022

Friskolan Asken, Grundskolor · Senast uppdaterad: 6 september 2022

Kan du säga ett tal som är större än tre men mindre än fyra? Vad är det för skillnad mellan siffra och tal?

Syfte

Centralt innehåll

Mål för kursen

Efter avslutad kurs ska du

 • förstå positionssystemet och kunna skriva olika tal
 • ha en god taluppfattning och kunna skriva tal i storleksordning
 • kunna multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000
 • ha goda tabellkunskaper och god huvudräkningsförmåga
 • klara enkla beräkningar med skriftliga räknemetoder
 • kunna skriva, storleksordna och räkna med tal i decimalform
 • känna till hur man delar upp ett tal i primtalsfaktorer
 • lära dig om delbarhet och faktorisering
 • kunna förstå och använda nedanstående begrepp och termer

I fördjupningsarbetet ingår också att

 • räkna med andra talsystem
 • räkna mera med primtal och sammansatta tal
 • göra huvudräkning på olika sätt
 • mer fördjupat om överslagsräkning.

 

 

Begrepp och termer

· addition, subtraktion, multiplikation, division, räknesätt, kort division
· tal, siffra
· position, positionssystem, tallinje
· udda och jämna tal
· överslag, överslagsräkning
· stödanteckningar, uppställning
· storleksordning, 
· term, summa, differens
· multiplikation, faktor, produkt, division, nämnare, täljare, kvot, rest
· primtal, primtalsfaktorer, delbarhet
· avrundning, avrundningssiffra, närmevärde

För att nå målen kommer du

Medverka i genomgångar
Träna på skriftliga uppgifter
Lösa matematiska problem
Arbeta i grupp
Träna på muntlig redovisning
Göra läxor

Bedömning

Vad kommer bedömas?

Din förståelse för positionssystemet och din taluppfattning
Din förmåga till huvudräkning samt beräkningar med skriftliga räknemetoder
Din förståelse för primtal och faktorisering 
Din förmåga att resonera kring samt redovisa dina matematiska tankar med ett matematiskt språk och matematiska begrepp

Hur kommer du bedömas?

Du kommer att göra läxor för att träna på olika moment.

Du kommer att göra minitest på fredagar efter vi har gått igenom några delmoment och skriva ett större prov när vi är klara med hela kapitlet.

 

 

Nya mål för detta tema

1. Tycker du att matte lätt/lagom/svårt för dig?

2. När var det mest roligt på mattelektionerna förra året?

3. Vad förväntar du av våra mattelektioner?

4. Känner du igen några begrepp från begreppslistan? Vilka, skriv exempel på fem begrepp.

 

Reflektion när du utvärderar dina mål

Har du uppfyllt dina mål? Var dina mål realistiska? Motivera

Vad har du lärt dig under ditt arbete?

Vilka svårigheter stötte du på under ditt arbete? Hur löste du dessa?

Vad behöver du tänka på, förbättra eller bli säkrare på för att fortsätta utvecklas i tema Tal? (ta del av mina kommentarer)


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
för kapitel Tal_åk7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter