Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4 - 6

Hållfasta och stabila konstruktioner Tallbackens skola

Tallbackens skola, Gävle · Senast uppdaterad: 5 september 2022

Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. Genom arbetsområdet "Hållfasta och stabila konstruktioner" kommer du få träna och utveckla dina kunskaper kring vad som kan göra konstruktioner hållbara och stabila. Du kommer också att öva på att planera, skissa och bygga en egen bro tillsammans med din lärgrupp.

Förmågor:

Undervisningen i ämnet teknik ska utveckla elevens förmåga att:

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Syfte

Vad ska jag lära mig?

 • Du kommer att få lära dig om olika hållfasta och stabila brokonstruktioner.
 • Du kommer att få identifiera och analysera olika tekniska lösningar.
 • Lära dig relevanta begrepp.
 • Arbetet kommer att avslutas med att du i grupp bygger en bro av glasspinnar.

 

Centralt innehåll/Ämnesinnehåll

Du ska lära dig:

- om olika brokonstruktioner som används för att bygga: valvbro, balkbro, konsolbro, bågbro, hängbro, snedkabelbro och fackverksbro.

- nya viktiga begrepp såsom t.ex. spännvidd och hållfasthet.

- vanliga material, till exempel trä, järn och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.

- brokonstruktionens utveckling och konsekvenser för samhället.

- teknikarbetets olika faser: identifiering av behov, under­sök­ning, konstruktion och utprövning.

- Dokumentation av brobygget: skisser med olika vyer och mått­angi­vel­ser.

Undervisning/Metoder

 • Genomgångar och film
 • Begrepp och viktiga ord
 • Du planerar och skissar på en modell
 • Du skapar en bromodell (i grupp)
 • Du gör en budget (i grupp)
 • Du redovisar ditt/ert arbete
 • Du får återkoppling under arbetets gång och på din färdiga bro

Bedömning och redovisning

Du bedöms kontinuerligt under hela projektet genom enskilda samtal och observationer. Dessutom ska dina anteckningar, muntliga redovisningar och praktiskt arbete med bromodellen ligga till grund för bedömningen.

 

Lektionsupplägg:

Lektion 1-3: Teori: Vi lär oss om olika typer av broar. Vi lär oss om vilka olika material och konstruktioner som används i moderna och äldre broar. 

Lektion 4-5: Vi planerar och skissar.

Lektion 6-8: Vi bygger broar. 

Lektion 9: Efterarbete och reflektion


Läroplanskopplingar

förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid,

kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion, och

förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.

Hur hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel skal, armering och fackverk. Material som används i hållfasta och stabila konstruktioner.

Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer.

Dokumentation av tekniska lösningar: skisser med vyer och måttangivelser, ord samt fysiska och digitala modeller.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris: Brobygge
Uppgifter
Kalkylblad för brobygget
Bygga en bro

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback