Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Idrott HT -22 Åk 7

Murgårdsskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Planering för HT-22

Under den inledande delen av höstterminen 2022 kommer vi arbeta med följande moment. 

Orientering - karttecken, olika begrepp och praktiskt öva på olika typer av banor.  Länk till Karttecken    Se även Passa kartan och tumgrepp 

OM du inte får upp länkarna testa att vara inne på microsoft edge.

Samarbetsövningar.

Lagövningar

Kondition

Var noga med att titta vart vi ska vara, det kommer vara olika platser under veckan.

Klicka på den klass du tillhör för att komma till lektionsplaneringen

7A

7D

 

Bedömning

Kommer ske kontinuerligt under terminen eftersom du under terminen har möjlighet att utveckla olika delar Det är viktigt att du som elev ser till att du deltar så många moment som möjligt.

Prov / test under terminen

Någon gång efter höstlovet kommer ett simkunnighetsprov att genomföras. För att nå målen i ämnet måste du under varje läsår visa att du kan simma 200m varav 50m på rygg.


Läroplanskopplingar

förmåga att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

Komplexa rörelser i lekar, spel, idrotter och andra rörelseaktiviteter, inomhus och utomhus.

Träningslära: konditionsträning, koordinationsträning, styrketräning och rörlighetsträning utifrån olika ändamål och individuella behov.

Att orientera sig i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel såväl med som utan stöd av digitala verktyg.

Planering och genomförande av friluftsaktiviteter i skilda miljöer under olika årstider.

Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser till viss del till syftet med aktiviteterna.

Eleven genomför friluftsaktiviteter under skilda årstider på ett i huvudsak fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden och miljöer.

Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter på ett i huvudsak fungerande sätt utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa. Eleven värderar på ett enkelt sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.

Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser relativt väl till syftet med aktiviteterna.

Eleven genomför friluftsaktiviteter under skilda årstider på ett fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden och miljöer.

Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter på ett fungerande sätt utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa. Eleven värderar på ett utvecklat sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.

Eleven genomför rörelseaktiviteter som innefattar komplexa rörelser i olika fysiska sammanhang och anpassar sina rörelser väl till syftet med aktiviteterna.

Eleven genomför friluftsaktiviteter under skilda årstider på ett väl fungerande sätt utifrån syftet med aktiviteterna och utifrån olika förhållanden och miljöer.

Eleven planerar och genomför rörelse- och friluftsaktiviteter på ett väl fungerande sätt utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa. Eleven värderar på ett välutvecklat sätt hur olika aktiviteter och andra faktorer påverkar den egna och andras fysiska förmåga och hälsa.

Matriser i planeringen
Idrott Orientering
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter