Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

8 - 9

Tema kondition - HT23

Fågelskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 28 augusti 2023

I det här momentet kommer du att få lära dig mer om vad kondition är. En förbättrad kondition leder bland annat till en bättre hälsa och till ett ökat välbefinnande.

Innehåll

Under de kommande veckorna kommer vi jobba med temat kondition.

  • Teori om kondition
  • Beeptest och Coopers test - ett mått på din kondition
  • Högintensiv, medelintensiv och lågintensiv träning
  • Kontrollera puls, med och utan pulsklockor under olika aktiviteter
  • Fartlektar och lagidrotter – hur påverkar dessa kondition och pulsen?
  • Vi samtalar kring hur bland annat sömn och kost påverkar vårt mående
  • Vi avslutar temat med ett teoretiskt prov

Bedömning

Bedömningen sker dels utifrån ditt deltagande i de olika konditionsträningarna, dels utifrån ditt resultat på provet, där dina kunskaper om kondition och hälsa samt hur man kan träna kondition testas. 


Läroplanskopplingar

Träningslära: konditionsträning, koordinationsträning, styrketräning och rörlighetsträning utifrån olika ändamål och individuella behov.

Olika verktyg, däribland digitala för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.

Planering och genomförande av olika aktiviteter utifrån hur de påverkar olika aspekter av fysisk förmåga och olika aspekter av hälsa.

Matriser i planeringen
Tema kondition - HT23
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback