Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

9

Delmoment 1: ENGELSKA Modul 1- My self (IMA56)

Duveholmsgymnasiet 4, Katrineholm · Senast uppdaterad: 6 september 2022

In this module you are going to work in different ways but all of it has one thing in common, you. You are going to present yourself both orally and in writing. We are also going to work with grammar.

Ladda ner Unikum extension till datorn på länken.

https://chrome.google.com/webstore/detail/unikum/klkcihjmbcibfcikpfegkgaccdjmknao?hl=sv

 

Målen för modulen är:

 • Eleven kan presentera sig och någon annan i tal och skrift.
 • Eleven kan förstå presentationer/ enklare biografier i tal och skrift, och återge den viktigaste informationen.

Grammatik Modul 1A:

 

 • Introduktion till presens
 • Verben be och have
 • Nekande satser
 • Pronomen och plural
 • Enkla frågor
 • Do/does
 • Enkla sammandragningar

Grammatik Modul 1B:

 

 • Regelbundna och oregelbundna verb i presens och preteritum.
 • Relativa pronomen

 

Veckomålen:

 

Här kommer all information om dina lektioner.
Week Monday (5118) Tuesday (5229) Wednesday (5118) Friday (5231) Info. / Homework

34

 

Introduktion 

Info. + Unikum + Classroom + regler

Presentation - Vilka fraser behövs? Vilka frågor behöver jag ställa? + Uttal

Prat jag & du

Alphabet

Repetera alfabetet (häftet). Hör du vilka jag säger?

Dialog efter fraserna från igår.

Arbeta med presentation. Alla ska skriva en kort presentation och också presentera sig muntligt i klassen. (tänk CV) Vi går igenom en text tillsammans först. (mall)

Prat jag & du

 

 

 

Grammar: be / have + enkla sammandragningar

Arbeta i häftet

 

Arbeta i häftet.

Är du klar med grammatikövningarna?

När du är klar skriv din presentation om den inte är klar. 

Om den också är klar, börja skriva ner vad du vill säga i din muntliga presentation. Vilka fraser behöver du? I vilken ordning ska man berätta? Gör en struktur.

Träna. 

 

HOMEWORK: 

Till onsdag:

Skriv klart din "Written presentation" om du inte hann på lektionerna. 

35

 

Datum, dagar, månader

Ordinal numbers

Arbeta med den muntliga presentationen.

Gå igenom sista papperet. Pronomen.

Personliga pronomen

Possessiva pronomen

Arbeta med den muntliga presentationen.

Sista dag att lämna in skriftlig presentation.

Presentations

 

Dates (datum)

 

 

 
36

Ställa enkla frågor till varandra. 

Frågeorden.

Dates (datum)

Arbeta med häftet.

Arbeta med biografitext. 

Plocka ut 10 ord.

 

STUDIEDAG

Pronomen

More reading biographies.

 

HOMEWORK: 

Words from the text

PROV nästa vecka!!

37

Talking:

What kind of person do you want to be?

 

How do you identify yourself?

 

Life is different for everyone. Do you think about that?

Youtube

Boys & Girls

Differences

 

Continue with reading and questions & grammar.

Biographies

Grammar

Practice for the test.

 

Biographies

Grammar

Practice for the test.

Avslutningsprov - 

Kan du:

am/is/are

have/has

pronomen

månader/dagar

datum

 

 

Målen nedanför kommer redigeras. Dessa är för Modul 1A.

 

Vecka 34 - Ljudlära / fonologisk medvetenhet - ev. repetition

 

Veckomål:

⃞ Eleven kan bokstavera sitt namn.

 Eleven kan med säkerhet känna igen alfabetet.

 Eleven kan föra en kort konversation med hjälp av fasta fraser/dialogkort. 

 Eleven övar in 10 fasta fraser.

Dataövningar. Drive, Classroom.

 

resurser - Fasta fraser ex. Hello, How are you?, I’m fine.

- Lucktext, glosor, uttal, träna skrivning och stavning

- Arbete med helfrasuttal / fonologisk medvetenhet

- Studi-filmer: What is language?, What is grammar?, Verbs.

___________________________________________________________________

Vecka 35 -Dialog

 

Veckomål:

Eleven kan berätta vilket datum det är.

Eleven kan förstå när läraren läser dialog / presentation från lärobokstext.

Eleven kan läsa kort dialog / fasta fraser.

Eleven övar in 10 fasta fraser.

Dataövningar. Drive, Classroom, Unikum.

 

resurser - Diktamen fraser v.1 och 2.

- Klassen skriver gemensam dialog, t.ex. pratbubblor.

- Klassen gör en gemensam födelsedagskalender och pratar om födelsedagsfirande.

 

- Läsning av dialoger / presentationer från lärobok.

 

___________________________________________________________________

Vecka 36 - Presentationsmanus

 

Veckomål:

Eleven kan med stöttning producera ett presentationsmanus om sig själv.

Eleven kan ställa frågor till en kamrat och sammanställa / återberätta informationen. 

Eleven övar in 10 fasta fraser.

 

resurser - Intervjuövningar i par.

- Manus till presentation om sig själv och annan elev.

 

- Övning på helfrasuttal / fonologisk medvetenhet

 

___________________________________________________________________

Vecka 37 - Presentations

 

Veckomål:

Eleven kan förstå formen för och ta diktamen av fasta fraser.

Eleven kan presentera sig själv och någon annan utifrån fasta fraser eller inspelat i videodagbok.

Eleven kan skriva enkel dialog med bildstöd / pratbubblor utifrån fasta fraser.

Eleven övar in 10 fasta fraser.

Dataövningar. Quicktime player.

 

resurser - Presentation av en kamrat utifrån fasta fraser, på video eller i 

klassrummet.

- Dialogövning.

 

- Diktamen av fraser från v.3 och 4.

 

___________________________________________________________________

 

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Discuss identity
Your written presentation
Talking about identity
Biographies
Prov Modul 1
Oral presentation
Written presentation
Months, weekdays and dates