Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 5

Valet 2022

Norrtullskolan åk F-6, Söderhamn · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Inför valet söndagen den 11 september september ska du lära dig mer om vilka politiska partier vi har Sverige och ta reda på vad de tycker i några olika frågor. Vi kommer att prata om hur vi fick demokrati i Sverige och vad riksdag och regering är och gör. Vi ska även ta reda på hur ett val går till.

Mål med arbetet

Du ska:

  • känna till hur en demokrati fungerar.
  • känna till hur valet går till i Sverige.
  • känna till vilka de största politiska partierna är. 
  • förstå och använda begrepp som exempelvis demokrati, riksdag, regering och rösträtt.

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att:

  • ha gemensamma genomgångar om bland annat historia, val, riksdag och regering.
  • undersöka vad de olika partierna tycker i några viktiga frågor.
  • titta på filmer om demokrati, de politiska partierna, regeringen och riksdagen.

Bedömning

Du visar att du når våra mål genom att:

  • du är aktiv på lektionerna och deltar i diskussioner.
  • du kan berätta något om Sveriges politiska partier.
  • du kan förklara några viktiga ord och begrepp.

Arbetet pågår under denna tid

Vecka 34-37.


Läroplanskopplingar

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.

Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska val och partier i Sverige. Skiljelinjer i några aktuella politiska frågor.

Hur budskap, avsändare och syfte kan urskiljas och granskas med ett källkritiskt förhållningssätt i såväl digitala medier som i andra typer av källor som rör samhällsfrågor.

Eleven visar grundläggande kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter.

Eleven visar grundläggande kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver enkla samband inom olika samhällsstrukturer. Eleven för enkla resonemang om hur människor kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.

Eleven för enkla resonemang om samhällsfrågor utifrån kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven granskar information och åsikter som rör samhällsfrågor i olika källor med enkla källkritiska argument.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter