Skolbanken Logo
Skolbanken

Statistik och diagram 2022

Tullbroskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 1 september 2022

Eleverna tränar på att avläsa tabeller & diagram. De tränar också på att skapa egna diagram utifrån de tabeller de skapat.

Målet med undervisningen

Du ska kunna lösa matematikuppgifter inom statistik.

Du ska kunna använda matematiska metoder för att lösa statistiska beräkningar.

Du ska kunna använda ord, begrepp och symboler som har med statistik att göra.

 

Så här ska vi arbeta

Vi använder läroböcker, konkret material och naturens resurser.

- Vi arbetar enskilt och i grupp.

- Vi arbetar med digitalt läromedel.

-Vi har lektioner både inomhus och utomhus. 

Det här ska bedömas

Hur du löser matematikuppgifter inom statistik.

Hur du använder matematiska metoder för att lösa statistiska beräkningar.

Hur du använder ord, begrepp och symboler som har med statistik att göra.


Läroplanskopplingar

förmåga att använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Tabeller, diagram och grafer samt hur de används för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Strategier för att lösa matematiska problem i olika situationer.

Eleven medverkar i att välja och använda matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Eleven väljer och använder delvis fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Eleven väljer och använder fungerande matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter