Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

NO - Kroppen

Öllsjöskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Syftet med undervisningen är att lära sig några olika organ, sinnen och vad man kan göra för att kroppen ska må bra.

 

Mina mål:

Jag kan berätta om några organ och vad deras funktion är i kroppen.

Jag kan berätta om några sinnen och hur de hjälper oss att uppleva olika saker.

Jag kan berätta om några olika faktorer (saker) som kroppen behöver för att må bra.

 

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

förmåga att använda biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa, och

Några av människans organ, deras namn och översiktliga funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, värme, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

Betydelsen av kost, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Eleven visar grundläggande kunskaper om natur, kropp och hälsa, kraft och rörelse samt material och ämnen. Utifrån egna upplevelser och utforskande av närmiljön beskriver eleven enkla naturvetenskapliga samband i naturen och människokroppen. Utifrån tydliga instruktioner utför eleven enkla fältstudier, observationer och experiment.

Matriser i planeringen
NO - Kroppen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback