Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

5

Språklära år 5

Almekärrsskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 22 augusti 2022

Under läsåret kommer vi bland annat arbeta med boken Klara svenskan - språklära. Vi lär oss mer om bla stavning, ordklasser, ordkunskap och språkbruk.

Syfte och mål med undervisningen

I språklära lär du dig tex om ordklasser, stavningsregler och våra minoritetsspråk

 

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att:

* samtala om de olika delmomenten, både i par och i grupp och därefter arbeta enskilt i arbetsboken samt digitalt.

* Komplettera arbetet i klara svenska-boken med arbetsblad som är kopplade till innehållet i boken för att på så vis repetera och befästa våra kunskaper.

* Titta på Grammatikbolaget för att fördjupa oss i de grammatiska delarna.

 Bedömning

VI kommer att bedöma din delaktighet under genomgångarna av de olika arbetsområdena, hur du besvarat frågorna och formulerat dig skriftligt .


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

Språkliga strukturer och normer. Meningsbyggnad, med huvudsatser, bisatser och skiljetecken samt textbindning med hjälp av sambandsord. Stavning, ords böjningsformer och ordklasser.

Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Formellt och informellt språk. Skillnader i språkanvändning beroende på mottagare, syfte och sammanhang. Ansvarsfullt agerande vid kommunikation i digitala och andra medier.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några svenska dialekter. De nordiska grannspråken. De nationella minoritetsspråken i Sverige.

Eleven skriver olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation. Eleven följer grundläggande regler för språkriktighet med viss säkerhet.

Eleven för utifrån givna exempel enkla resonemang om några aspekter av språk och språkbruk i Sverige och Norden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback