Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Valet 2022

Norrgärdsskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 12 september 2022

Inför valet den 11 september ska vi lära oss mer om vilka politiska partier vi har Sverige och ta reda på vad de tycker i några olika frågor. Vi ska lära oss om regeringen och riksdagens arbete. Vi ska även ta reda på hur den demokratiska processen vid ett val går till.

Våra mål

Du ska:

 • känna till hur en demokrati fungerar.
 • känna till hur valet går till i Sverige.
 • känna till vilka de största politiska partierna är. 
 • kunna berätta om regeringens och riksdagens uppdrag.
 • förstå och använda begreppen demokrati och politik. 

 

Så här ska vi arbeta

Vi kommer att:

 • ha gemensamma genomgångar.
 • undersöka vad de olika partierna tycker i några viktiga frågor.
 • läsa och skriva texter.
 • titta på filmer om de politiska partierna, demokrati,  regeringen och riksdagen.

 

Bedömning

Du visar att du når målen för arbetsområdet genom att:

 • du är aktiv på lektionerna och deltar i diskussioner.
 • du kan berätta  något om regeringen och riksdagen.
 • du kan berätta något om Sveriges politiska partier.
 • du kan förklara några viktiga ord och begrepp

Läroplanskopplingar

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.

Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska val och partier i Sverige. Skiljelinjer i några aktuella politiska frågor.

Matriser i planeringen
Valet 2022
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter