Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Politik och demokrati

Kung Karl skola, Varberg · Senast uppdaterad: 18 september 2022

Vi lär oss om vilka riksdagspartier vi har i Sverige, hur ett val går till samt hur riksdag och regering arbetar. Vi kommer att arbeta med begreppen demokrati, representativ demokrati och jämföra med diktatur. Vi kommer även att titta på hur beslut fattas på olika nivåer i samhället och hur vi som medborgare kan påverka beslut.

Detta ska vi arbeta med:

 • Vad är politik?
 • Vad är demokrati?
 • Hur kan vi påverka i samhället? 
 • Hur går val till?
 • Hur styrs Sverige med riksdag, regering, kommuner och regioner?

Undervisning och arbetsformer:

 • Gemensamma genomgångar och diskussioner.
 • Se serien "Dröm om demokrati" och arbeta utifrån olika frågor.
 • Faktafilmer från sli, begreppa, urplay. 
 • Läser och diskuterar utifrån olika källor; Libers SOS 5, arbetshäfte "Valet" hämtat från Skolmagi, 8 sidor bland annat

 

Bedömning:

Vad ska bedömas?

 • Dina kunskaper kring aktuella begrepp.
 • Dina kunskaper om politiska partier, hur ett val går till samt hur riksdag och regering arbetar.
 • Dina kunskaper om hur en demokratisk beslutsprocess går till.
 • Arbetsområdet bedöms under arbetets gång samt av muntlig och skriftlig sammanfattning vid arbetsområdets slut. 

 

 


Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.

Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska val och partier i Sverige. Skiljelinjer i några aktuella politiska frågor.

Eleven visar grundläggande kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter.

Eleven visar grundläggande kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver enkla samband inom olika samhällsstrukturer. Eleven för enkla resonemang om hur människor kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter