Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Kapitel 1- Tal

Kämpetorpsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 24 augusti 2022

I det här avsnittet ska vi titta på användning av olika prefix, var ett primtal är och hur man hanterar negativa tal.

Vad ska vi arbeta med?

Vi arbetar ca 6 veckor med taluppfattning. De följande punkter ingår i detta kapitel.

 • Primtal
 • Delbarhetsregler
 • Sammansatta tal
 • Negativa tal
 • Potens form

Hur ska vi arbeta?

- elevaktiva genomgångar

- filmer

- arbete enskild med uppgifterna i den digitala läromedel eller arbetsblad

- problemlösning med EPA modellen

- olika aktiviteter enskilt och i grupp

 

Vad ska du lära dig?

När vi är klara med kapitlet ska du kunna förklara och använda följande begrepp och metoder.

Begrepp

 • Primtal
 • Sammansatta tal
 • Kvadrattal
 • Rektangulär tal
 • Primfaktorer
 • Negativa tal
 • Potens
 • Exponent
 • Bas

Metoder

 • Känna till några primtal
 • Kunna definiera primtal
 • Kunna faktorisera sammansatta tal till primfaktorer
 • Kunna hantera negativa tal i olika typer av beräkningar
 • Kunna hantera potenser vid olika beräkningar
 • Kunna använda potenser och prefix 

 

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

Du ska vara aktiv under lektionerna

Bedömningsuppgifter och prov

Här kommer en mer detaljerad planering.

Vecka

Innehåll/Kunskapsmål

Arbetsgång

34

1.       Presentation- Introduktion av ämne och läromedel

2.       Repetition av fyra räknesätten med heltal och decimaltal

3.       Diagnos

4.       Primtal

 

1.  Tillgång till dator – Inloggning till NOK Flex- Dela skrivhäfte

2.    Jobba iskrivhäfte/arbetsblad 

3.       Diagnos (skriftlig)

4.       Aktivitet

35

1.       Primtal

2.       Sammansatta tal

3.       Primtalsfaktorer

4.       Repetition- Diagnos

5.       Repetition

1-      Övning i NOK

2-      Övning i NOK

3-      Övning i NOK

4-      Övning i NOK -Diagnos (digitalt)

5-      Komma i kapp och göra klart alla övningar

36

1.       Negativa tal – Definition av minustecken

2.       Addition och subtraktion med Negativa tal

3.       Repetition

4.       Multiplikation och division med Negativa tal

5.       Repetition

 

1.       Övning i NOK

2.       Övning i NOK

3.       Övning i NOK

4.       Övning i NOK

5.       Komma i kapp och göra klart alla övningar

37

1.       Repetition av fyra räknesätten med negativa tal

2.       Diagnos – Introduktion av Potens

3.       Potensform

4.       Multiplikation och division med potenser

5.       Repetition - Diagnos

 

1.       Aktivitet (Domino negativa tal)

2.       Diagnos (digitalt)

3.       Övning i NOK

4.       Övning i NOK

5.       Komma i kapp och göra klart alla övningar

 

38

Problemlösning (Hela veckan)

På fredag diagnos om problemlösning.

Arbeta med EPA /arbetsblad

Skriftlig diagnos

39

1.       Repetition

2.       Prov

3.       Programmering (3 tillfälle)

1.       Jobba enskild

2.       Skriftligt prov

3.       Övning i NOK


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal.

Tal i potensform. Grundpotensform för att uttrycka små och stora tal samt användning av prefix.

Matematiska lagar och regler samt deras användning vid beräkningar med tal i bråk-, decimal- och potensform.

Strategier för att lösa matematiska problem i olika situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Matematik
Uppgifter
Prov kap1