Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SVASVA01

Läsårsplanering SVA1 22/23 SA/ES/TE

Bessemerskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 24 augusti 2022

I Svenska som andraspråk 1 arbetar vi med förmågorna läsa, skriva och tala. Vi kommer under året läsa olika slags texter, öva på att skriva olika texter, arbeta med språklig variation och reflektera över den egna språkanvändningen och över hur man utvecklar sitt språk. Vi använder till stor del läromedlet Svenska Impulser 1 SVA men även annat material som läraren delar. Under våren gör vi nationella proven.

Här är läsårsplanering för kursen. Planeringen är preliminär och kan komma att ändra. Jag uppdaterar här efter hand. Längs ner finns en översikt över vilka områden vi kommer att arbeta med och vad som bedöms. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Vecka 

 
 
 
 

Måndag  

13:55-15:15 

 

 
 
 
 

Tisdag  

09:35-10:55 

 
 
 
 

35 

Jag och mina språk  

 
 

Introduktion och lära känna  

 

 
 

 

 
 
 
 

36 

Jag och mina språk  

 
 

 

 
 

Börja skriva brev till lärare  

 

Info screening  

Måste ha med dator, laddare och hörlurar 

 
 
 
 

37 

Jag och mina språk  

 
 

Skriva klart brev till lärare  

 
 

Strategier 

 

Bessemerolympiaden  

  

 
 
 
 

38 

Strategier  

 

 
 

Strategier  

 
 

Övning strategier  

 
 
 
 

39 

Sakprosa 

 
 

Att läsa sakprosa 

 
 

Att läsa sakprosa 

 
 
 
 

40 

Sakprosa 

 
 

Att läsa sakprosa 

 
 

Källkritik  

 

 
 
 
 

41 

 Sakprosa 

 
 

Att skriva referat 

 
 

Att skriva referat  

 
 
 
 

42  

Sakprosa 

 
 

Att skriva utredande  

 
 

Att skriva utredande  

 
 
 
 

43 

 
 

Programvecka 

 
 
 
 

44 

 
 

Höstlov 

 
 
 
 

45 

Sakprosa 

 
 

Läsa texter 

 
 

Läsa texter + planera skrivande 

 
 
 
 

46 

Sakprosa 

 
 

Skriva text  

 
 

Skriva text  

 
 
 
 

47 

Skönlitteratur 

 
 

Intro skönlitteratur 

 
 

Det förbereda samtalet  

 
 
 
 

48 

Skönlitteratur 

 
 

Det förbereda samtalet 

 

 
 

Det förbereda samtalet 

 

Läsläxa 

 
 
 
 

49 

Skönlitteratur 

 
 

Samtal om novell 

 
 

Presentation bok 

 
 
 
 

50 

Skönlitteratur 

 
 

Att analysera skönlitteratur  

 
 

Att analysera skönlitteratur 

 

 
 
 
 

51 

Jultema  

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

52 

 
 

JULLOV 

 
 
 
 

1 

 
 

JULLOV 

 
 
 
 

2 

Skönlitteratur 

 
 

Poesi 

 
 

Poesi 

 
 
 
 

3 

Skönlitteratur 

 
 

Poesi 

 
 

Poesi 

Muntlig framställning  

 
 
 
 

4 

Skönlitteratur 

 
 

Att analysera film 

 
 

Film 

 
 
 
 

5 

Skönlitteratur  

 
 

Film 

 
 

Diskussion film 

 
 
 
 

6 

Skönlitteratur 

 
 

Inför boksamtal 

 
 

Boksamtal  

 
 
 
 

7 

Språksociologi 

 
 

Språksociologi 

 
 

Språksociologi 

 
 
 
 

8 

 
 

Programvecka 

 
 
 
 

9 

 
 

SPORTLOV 

 
 
 
 

10 

Språksociologi 

 

 
 

Skriva referat tillsammans  

 
 

Att skriva argumenterande  

 
 
 
 

11 

Språksociologi 

 

 
 

Att skriva argumenterande  

 
 

Läsa texter  

 
 
 
 

12 

Språksociologi 

 
 

Läsa texter + förberedelse 

 
 

Skriva text  

 
 
 
 

13 

Språksociologi 

Muntligt NP ons+tors? 

 

 
 

Skriva text  

 
 

Novelltema 

 
 
 
 

14 

Novelltema 

 
 

Novelltema 

 
 

Novelltema 

 
 
 
 

15 

 
 

PÅSKLOV 

 
 
 
 

16 

NP SVA 1 

 
 

Inför NP 

 

  

 
 

NP läsa   

 

(Skrivdel torsdag ) 

 

 
 
 
 

17 

Språkjämförelse 

 
 

Grammatik 

 
 

Grammatik  

 
 
 
 

18 

 

 
 

LOV 

 
 

STUDIEDAG 

 
 
 
 

19 

Språkjämförelse 

 
 

Att tala inför andra 

 
 

Att tala inför andra  

 

 
 
 
 

20 

Språkjämförelse 

 

 
 

Arbeta med presentationer 

 
 

Arbeta med presentationer  

 
 
 
 

21 

Språkjämförelse 

 
 

Presentationer språkjämförelse  

 

 
 

Presentationer språkjämförelse  

 
 
 
 

22 

Slutspurt  

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

23 

Slutspurt 

 

 
 

LOV 

 
 
 
 

24 

Slutspurt 

Avslutning tors+fre 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

Område 

 
 
 
 

Moment  

 
 
 
 

Bedömning  

 

 
 
 
 

Jag och mina språk + strategier  

 
 

 

 
 

Brev till lärare (skriva) 

 

Övning strategier  

 
 
 
 

Sakprosa 

 
 

Att läsa och förstå sakprosa  

 

Att skriva referat + öva  

 

Att skriva utredande 

 

 
 

Skriva 

 
 
 
 

Skönlitteratur  

 

Tema? 

 
 

Förberett samtal + novell 

 

Bok + läslogg  

 

Poesi under tiden vi läser  

 

Att tala inför andra  

 

Film? 

 

 
 

 

Muntlig framställning  

 

Boksamtal  

 

 

 
 
 
 

Språksociologi  

 

 
 

Skriva referat i par av text om språk  

 

Att skriva argumenterande  

 

 

 
 

Skriva debattinlägg 

 
 
 
 

Novelltema 

 
 

Läsa noveller 

 
 

Träning inför NP 

 
 
 
 

språkjämförelse  

 
 

Genomgång grammatik  

 

Jämföra språkliga strukturer mellan olika språk  

 

 

 
 

Presentation  

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback