Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Delfinens introduktionsplan 2022

213021 Förskolan Sylvester, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 9 september 2022

Introduktionsplanen beskriver översiktligt hur arbetslaget planerar att introducera barnen, vilken undervisning och vilka aktiviteter barnen ska få ta del av, hur arbetslaget organiserar utbildningen och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer förbereds. Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

Introduktionsplan Delfinen 2022

De första veckorna kommer vi att arbeta med gruppstärkande aktiviteter och lekar.

Vi kommer att skapa undervisningstillfällen där vi i smågrupper introducerar barnen för olika skapande och lekmaterial såsom bygg och konstruktion, måla, lera, klippa och klistra mm. Detta är för att skapa trygghet och så att barnen ska få rätta förutsättningarna att lära känna varandra och oss pedagoger. Vi skapar också på så sätt tillfällen att de äldre barnen kan hjälpa de yngre i sitt skapande och utforskande.

Vi är noga med att barnen ska lära sig ta ansvar över materialet de använder, att vara försiktig med materialet samt att i iordningsställa efter sig när man är färdig.

Ett viktigt verktyg för att skapa struktur, tydlighet och trygghet är vår aktivitetstavla där barnen kan välja vilken station/miljö de vill utforska. Vi kommer sedan att skapa en lärlogg för vårdnadshavare på skolplattformen, där vi beskriver mer ingående hur aktivitetstavlan fungerar. Vi har en undervisningsmiljö som har en tydlig röd tråd och miljön är tydlig och överskådlig.

Utomhus kommer vi att leka grupplekar, gå på utflykter i närmiljön. Barnen har en varsin gåkompis som de håller i handen när vi går på utflykt, det är för att barnen ska känna sig trygga och veta vem de ska hålla i och ska få nya relationer med kompisar.

På vilan har barnen barnen en egen kudde för att skapa trygghet så att det blir lättare att komma ner i varv.

På vilan som vi har efter lunchen kommer vi att ha högläsning i två grupper, syftet är att väcka intresse för barn litteraturen samt att komma ner i varv en stund. Vi fördjupar arbetet med barnlitteraturen framöver genom att ha boksamtal i smågrupper.

Det övergripande focus området i organisationen är Språk och kommunikation. Och vi på förskolan Sylvester kommer att utgå ifrån böckerna om Kurran och Pigan av Lisa Moroni. Vi har skapat en hörna med inspiration från böckerna om Kurran och Pigan för att väcka intresset för böckerna samt ta reda på vad som väcker barnens intresse i böckerna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter