Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Demokrati åk 5 HT22

Vallastadens skola, Linköping · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Vi kommer arbeta med demokrati och hur man fattar beslut i vårt samhälle.

Det här ska du kunna efter det här arbetsområdet:

- veta vad en demokrati är och hur demokratiska beslut fattas på olika nivåer

- hur individer och grupper kan påverka beslut

- känna till riksdagspartierna samt veta regeringens och riksdagens olika uppdrag


Läroplanskopplingar

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.

Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska val och partier i Sverige. Skiljelinjer i några aktuella politiska frågor.

Matriser i planeringen
Demokrati åk 5 (lgr22)
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter