Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

LEDLED0

AO 1. Organisationens grunder (HT22)

Sannarpsgymnasiet, Halmstad · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Hej och välkommen till arbetsområde 1. Organisationens grunder. I detta område kommer vi att bearbeta grunderna i organisation. Allt från hur organisationer arbetar med vision, mål och strategier till att ha ett hållbarhetstänk i verksamhaten. Vi kommer även att arbeta med begreppet organisation ur ett historiskt perspektiv.

Tidsåtgång v34-38

Examination v 39-40 (se ditt provschema)


Läroplanskopplingar

Kunskaper om begrepp, teorier och modeller inom området ledarskap och organisation samt förmåga att använda dessa.

Förmåga att identifiera och diskutera frågor om ledarskap och organisation ur olika synvinklar.

Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur individer och grupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar.

Organisationsformer: olika metoder att organisera en verksamhet för att nå uppsatta mål av olika karaktär.

Matriser i planeringen
AO 1. Organisationens grunder HT21
Uppgifter
Prov organisationens grunder
Prov organisationens grunder