Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

3

En fjärils liv

Nyhemsskolan, Katrineholm · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Hur blir en fjäril till? Vad äter en larv? Hur ser en puppa ut? Vad äter en fjäril? Vilka fiender har fjärilar? Hur många vingar har en fjäril? Dessa frågor och många fler ska arbetet med fjärilar ge svar på. Vi kommer att följa en fjärilslarv i dess utveckling till fjäril.

Vad ska jag lära mig?

  • utveckla förmågan att göra iakttagelser (som gäller fjärilens utveckling) samt dokumentera dessa
  • fjärilens livscykel 
  • kunna namnge några fjärilar

Hur ska jag lära mig?

  • läsa faktatexter
  • titta på film
  • observera fjärilslarver i klassrummet och följa deras olika utvecklingsstadier
  • dokumentera mina iakttagelser genom bild och text
  • skriva och illustrera en faktatext om fjärilens utveckling

Hur ska jag visa vad jag lärt mig?

Jag berättar om fjärilens livscykel i ord/bild.

Jag namnger några fjärilar.

Jag dokumenterar mina iakttagelser med text och bild.

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

kunskaper om biologins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen och människokroppen,

förmåga att genomföra systematiska undersökningar i biologi.

Djur, växter och svampar i närmiljön, hur de kan grupperas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Gemensamt och enskilt skrivande. Strategier för att skriva ord, meningar och olika typer av texter med anpassning till deras uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Årstidsväxlingar i naturen. Några djurs och växters livscykler och anpassningar till olika livsmiljöer och årstider.

Matriser i planeringen
NTA - tema fjärilar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter