Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

F - 3

Favorit matematik 1A höstterminen 2022

Vasaskolan, Mjölby · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Under höstterminen i årskurs 1 ska du få lära känna Sally och Kurre. De ska hjälpa dig att lära dig matte.

Målet med undervisningen

är att du ska lära dig:

 • Naturliga tal 0-12
 • Att känna igen antal, räkneord, siffror och att kunna dela upp tal.
 • Att se samband mellan antal och tal inom talområdet 0-12
 • Att arbeta med tallinjen.
 • Att räkneramsa framåt och bakåt 0-20
 • Att arbeta med addition och subtraktion i talområde 0-12.
 • Tiokompisarna
 • Geometriska mönster.
 • Att arbeta med stapeldiagram.
 • Talmönster
 • Att göra räkneberättelser
 • Formulera matematiska uttryck
 • Rita av enkla mönster
 • Matematiska begrepp: fler, färre, lika många, kronor, mindre än, större än, addition, subtraktion, lika med.

 

Så här ska vi arbeta

 • Diskutera och resonera matematik
 • Lärarledda genomgångar
 • Färdighetsträna i boken
 • Lösa problemuppgifter enskilt, par och i grupp

 

Det här ska bedömas

Du ska visa att du kan:

 • Känna igen och skriva alla siffror 0-9
 • Se samband mellan siffror och antal
 • Dela upp tal inom området 0-10
 • Använda och visa förståelse för begreppen: lika med, större än, mindre än, fler, färre, addera och subtrahera
 • Addera och subtrahera inom talområdet 0-10
 • Tiokompisarna
 • Använda och känna till likhetstecknets betydelse
 • Uttrycka dig och visa förståelse för mattespråket i addition och subtraktion.
 • Markera tal på tallinjen 0-10

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och beskriva matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att formulera och lösa problem med hjälp av matematik och värdera valda strategier,

förmåga att föra och följa matematiska resonemang, och

förmåga att använda matematikens uttrycksformer för att samtala om och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen delas upp och används för att ange antal och ordning.

De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster samt hur de konstrueras, beskrivs och uttrycks.

Entydiga stegvisa instruktioner och hur de konstrueras, beskrivs och följs som grund för programmering. Hur symboler används vid stegvisa instruktioner.

Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.

Symmetri i vardagen och hur symmetri kan konstrueras.

Enkla tabeller och diagram och hur de används för att sortera data och beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.

Strategier för att lösa matematiska problem i elevnära situationer.

Formulering av matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Lärandematris Favorit matematik 1A Höstterminen
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter