Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

6

Valet 2022

Falkenbergsskolan, Kalmar · Senast uppdaterad: 23 augusti 2022

Hur går ett val till i Sverige? Vilka partier finns det och vad skiljer dem åt? Hur ser den demokratiska processen ut i skolan?

Du kommer få lära dig om:

 • begreppen demokrati och diktatur samt dess innebörd
 • skillnaden mellan direkt och indirekt demokrati
 • allmän och lika rösträtt
 • yttrandefrihet
 • hur den demokratiska processen ser ut i skolan
 • hur det politiska valet i Sverige går till
 • olika politiska partier och delar av deras partiprogram
 • riksdag, regering, kommun och region

 

Vi kommer att:

 • läsa aktuella artiklar i Gleerups
 • samtala och diskutera
 • se filmer
 • lösa uppgifter i par

 

Begreppslista:

demokrati, representativ demokrati, direkt demokrati, folkomröstning, fria val, majoritet, majoritetsprincipen, minoritet, diktatur, yttrandefrihet, rättighet, skyldighet, riksdag, regering, kommun, region.

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om demokratiska värden och beslutsprocesser samt om mänskliga rättigheter,

kunskaper om sociala, ekonomiska, politiska, rättsliga och mediala förhållanden och strukturer i samhället, och

förmåga att analysera samhällsfrågor ur olika perspektiv och kritiskt granska hur de framställs i olika källor.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Hur individer och grupper kan påverka beslut, genom att rösta i allmänna val och till exempel genom elevråd i skolan eller genom att skapa opinion i sociala medier.

Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska val och partier i Sverige. Skiljelinjer i några aktuella politiska frågor.

Eleven visar grundläggande kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter.

Eleven visar grundläggande kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven beskriver enkla samband inom olika samhällsstrukturer. Eleven för enkla resonemang om hur människor kan påverka och påverkas av förhållanden och strukturer i samhället.

Eleven för enkla resonemang om samhällsfrågor utifrån kunskaper om förhållanden och strukturer i samhället. Eleven granskar information och åsikter som rör samhällsfrågor i olika källor med enkla källkritiska argument.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter